Skirtumas Tarp Atpirkimo Ir Išganymo

Turinys:

Skirtumas Tarp Atpirkimo Ir Išganymo
Skirtumas Tarp Atpirkimo Ir Išganymo

Video: Skirtumas Tarp Atpirkimo Ir Išganymo

Video: Skirtumas Tarp Atpirkimo Ir Išganymo
Video: Pal. Jono Pauliaus II Relikvijoriaus pašventinimas 2023, Birželis
Anonim

Atpirkimas vs Išganymas

Skirtumą tarp atpirkimo ir išganymo galima geriau paaiškinti krikščionybės kontekste, nes atpirkimas ir išganymas yra du įsitikinimai krikščionybės religijoje. Nors abu yra Dievo veiksmai, yra tam tikras skirtumas, kaip į juos turėtų žiūrėti krikščionys. Taip pat yra keli būdai pažvelgti į kiekvieną terminą. Kadangi abu nurodo žmonių gelbėjimą nuo nuodėmės, tai, kas išskiria vieną terminą iš kito, yra tai, kaip šis išgelbėjimas atliekamas. Todėl tarp šių dviejų sąvokų yra skirtumas ir reikia suprasti šį skirtumą, sužinoti daugiau apie krikščionybės dogmas. Šio straipsnio tikslas yra išpirkimo ir išganymo skirtumų aptarimas.

Kas yra atpirkimas?

Pasak Oksfordo anglų kalbos žodyno, atpirkimas reiškia „gelbėjimo nuo nuodėmės, klaidos ar blogio veiksmą“. Atpirkimas tiesiogiai kyla iš Visagalio. Kitaip tariant, galima sakyti, kad Dievas turi atlikti didesnį vaidmenį išpirkime nei išganyme. Manoma, kad atpirkimas įvyko tik vieną kartą istorijoje ir taip pat per Išėjimą iš Egipto. Tokiu atveju įdomu pažymėti, kad išpirkimą atliko ne angelas ar Visagalio pasiuntinys, o pats Visagalis.

Yra dar vienas įsitikinimas apie atpirkimą. Teologai teigia, kad žodis atpirkimas vartojamas tada, kai imamės visos žmonių giminės. Norėdami paaiškinti faktą, jie sako, kad kai Kristus atidavė gyvybę, kad išgelbėtų visą žmoniją nuo bausmės skolų, tas įvykis yra vadinamas atpirkimu. Taip yra todėl, kad Kristus atpirko visą žmoniją.

Skirtumas tarp atpirkimo ir išganymo
Skirtumas tarp atpirkimo ir išganymo

Kas yra išganymas?

Pagal Oksfordo anglų kalbos žodyną, išganymas reiškia „išlaisvinimą iš nuodėmės ir jos padarinių, kuriuos tiki krikščionys tikėjimu į Kristų“. Vėliau žmonėms ar praktikuojantiems krikščionims išgelbėjimas siunčiamas pasiuntiniais. Galima sakyti, kad pasiuntinys prisiima atsakomybę už išganymo išdėstymą. Kristus buvo Dievo pasiuntinys. Tai vėl Dievas suteikia galią pasiuntiniui išgelbėti žmones. Taigi manoma, kad pasiuntinys naudojasi visagalio jam suteikta galia, kad prireikus gelbėtų žmones nuo sunkumų. Be to, manoma, kad išganymas įvyko daug kartų istorijoje. Tai reiškia tik tai, kad Visagalis kelis kartus siuntė pasiuntinius ar angelus išgelbėti. Įdomu pastebėti, kad žodį išganymas kartais pakeičia daugybė kitų žodžių, tokių kaip stebuklai, stebuklai ir panašiai. Išganymo koncepcija atveria kelią įsitikinimui, kad stebuklai vyksta visagalio palaiminimu ir palankumu. Yra praktika dėkoti Visagaliui ir paskui pasiuntiniui už atitinkamai atpirkimo ir išganymo veiksmus.

Tada yra dar vienas įsitikinimas apie išganymą. Žmonės tiki, kad kai mes naudojame pasaulio išganymą, tai labiau reiškia asmens taupymą. Pagal tai Kristus išgelbėjo kiekvieną iš mūsų. Tai yra išganymas.

Kuo skiriasi Atpirkimas ir Išganymas?

• Ir atpirkimas, ir išganymas reiškia žmonių gelbėjimą nuo nuodėmės.

• Dievas labiau susijęs su atpirkimu nei su išganymu. Tai yra didelis skirtumas tarp atpirkimo ir išganymo.

• Kol Dievas ima vadžias išpirkdamas, žmonėms išganymas suteikiamas per pasiuntinius.

• Atpirkime Dievas dalyvauja tiesiogiai, o išganyme - netiesiogiai.

• Taip pat manoma, kad atpirkimas reiškia visos žmonijos gelbėjimą, o išganymas - kiekvieno žmogaus išgelbėjimą nuo bausmės skolos.

Vaizdai mandagūs:

Populiarus pagal temą